GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Hakkında

Programın temel amacı; kullanım alanı her geçen gün dahada artan lastik ve plastik mamullerin üretildiği sektörün ihtiyaç duyduğu temelbilgi ve becerilere sahip,  sektörde karşılaşacak problemlerintanımlanması veya çözümünde katkı sağlayacak donanımlı teknikerleryetiştirmektir.

Öğrencilerimiz2 yıl sonunda 144 AKTS kredisiyle mezun olacaktır. Dersler teorik, uygulamalı,zorunlu ve seçmeli olarak verilmektedir. Oldukça geniş çalışma alanı bulunanLastik ve Plastik Teknikerlerimiz 2 yılı bitirdikten sonra, kariyer imkanlarınıdevam ettirmek isterlerse, ÖSYM tarafından yapılan DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ileKimya mühendisliği, Kimya ve İmalat mühendisliği lisans programlarına dikeygeçiş yapabilme imkanına sahiptirler.

Programımızkapsamında öğrencilere sağlanan laboratuvar şartları onlara derslerde öğrenmişoldukları teorik bilgileri pratik hale dönüştürmelerinde yardımcı olmaktadır.Ayrıca belirli aralıklarla fabrikalara yapılan teknik geziler sayesindeprograma ait bizzat uygulama alanları ile karşı karşıya kalmaktadırlar.

Özellikleankara yöresinde yer alan fabrikalardaki yetkililer zaman zaman lastik veplastik teknolojisi programı öğrencilerine seminerler vermeye hatta bazıdersler için belli dönemlerde ders vermeye gelmektedirler. Bu sayede sektördeçalışan ve deneyim sahibi kişilerle öğrencilerin bir araya gelmesi öğrencilerinmesleğe ve sektöre bakış açısını değiştirmektedir.

Öğrencilerimizinlastik ve plastik teknolojisi programı kapsamında kazanmış oldukları bilgi,beceri ve deneyimler sayesinde Ankara yöresinde yer alan fabrikaların tümündeçalışma imkanlarına sahip olmaktadırlar. Bu imkanlar öğrencilerin kendileritarafından oluşturulmasının yanında lastik ve plastik teknolojisi programı veüniversite bazında fabrikalar ile yapılan sözleşmeler doğrultusunda dasağlanmaktadır. Fabrikalar ile yapılan sözleşmeler gereği öğrencilerimizöğrenim süreçleri dahilinde burs ve staj imkanlarından faydalanmaktadır. Ayrıcaöğrenim süreçlerini başarı ile tamamlayan öğrencilerimiz sözleşmeler gereğifabrikalarda rahatlıkla iş bulabilmektedir.