GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Hakkında

Kimya Teknolojisi Bölümünün görevi, YÖK ve Üniversitemizin sağladığı imkanlar çerçevesinde Atatürk İlke ve İnkılapları ışığında Türk sanayisinin gereksinim duyduğu modern anlamda “Kimya teknikeri ve kimya teknik elemanı ”yetiştirmektir. Endüstriyel işletmelerin neredeyse tamamında üretim ve kalite kontrol bölümleri Kimya Teknolojisi ile ilişkilidir. Bölümümüz mezunlarının yaklaşık % 70`i staj yaptığı yerlerde işe girmektedir. Kimya Teknolojisi Bölümünde eğitim; iki yılda üç dönem ders, bir dönem iş yeri eğitimi olmak üzere toplam 4 dönemden oluşmaktadır.