GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Hakkında

Patoloji Laboratuvar Teknikleri programımıza ilk defa 2012-2013 eğitim-öğretim döneminde öğrenci alımına başlanmıştır. Program 2 Profesör, 2 Doçent ve 1 öğretim görevlisi ile ile eğitim vermektedir.

Hem normal öğretim hem de ikinci öğretime öğrenci alınmaktadır. Patoloji Laboratuvar Teknikleri programının amacı, patoloji laboratuvarında, beden dokuları ve/veya sıvılarını mikroskobik incelemeye hazır hale getiren, inceleme öncesi, sırası ve sonrasındaki gerekli idari ve teknik hazırlıkları ve denetimi yapan, ortaya çıkan sorunların tanınması ve çözülmesini sağlayan, göz ve el becerilerini iyi kullanan nitelikli teknikeri yetiştirmektir. Programın eğitim süresi 2 yıldır. Programın teorik ve bir kısım uygulamalı dersleri yüksekokul bünyesinde yapılırken, staj ve diğer uygulamalar G.Ü. Tıp Fakültesinde ve uygun görülen Patoloji Laboratuvarlarında yapılmaktadır.