GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Hakkında

1987 yılında “Tıbbi Laboratuvar Programı” olarak açılan programımız 2009 yılından itibaren “Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümüne” bağlı olarak “Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı” adı altında,2 profesör, 2 Dr.öğretim üyesi ve 3 öğretim görevlisinden oluşan akademik kadrosuyla 2 yıllık önlisans eğitimi vermektedir. Müfredatımızda, temel tıp bilimlerine ait teorik derslerin yanında,klinik ve araştırma laboratuvarlarında kullanılan yöntem ve teknikleri içeren pratik dersler bulunmaktadır.Programın teorik ve laboratuvar uygulama dersleri yüksekokulumuzda,staj ve mesleki uygulamalar  ise G.Ü. Tıp Fakültesi ve diğer sağlık kuruluşlarında yapılmaktadır. Program müfredatı yüksekokulumuz öğretim üyeleri ve G.Ü Tıp Fakültesi öğretim üyeleri ile birlikte yürütülmektedir.Programımızın amacı,kaliteli sağlık hizmeti sunacak bilgili,bilgisini paylaşabilen,analiz ve sentez yapabilen,takım çalışmasına yatkın ve teknolojik gelişmelere açık donanımlı sağlık teknikerleri yetiştirmektir