GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Hakkında

Bu programda sağlık kuruluşları başta olmak üzere diğer kurum ve kuruluşların idari hizmetlerinde Tıbbi Sekreterlik alanında uluslararası standartlarda, sektörün ihtiyaçlarını karşılayabilecek ara insan gücü yetiştirmek amacıyla mesleki yeterlilik kazanmalarına yönelik teorik ve uygulamalı dersler verilmektedir.

Programımız 2 Doçent, 1 Dr. Öğr. Üyesi ve 2 Öğretim görevlisi kadrosuyla, 2 yıllık Ön lisans eğitimi vermektedir.