GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

Program Hakkında

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü’nün temel amacı, gerek akademik alanda, gerekse de sektörel olarak deneyimli ve öz güven sahibi bireyler yetiştirmektir. Bu amaca paralel olarak bölümde hem kuramsal hem de uygulama alanına yönelik çok çeşitli dersler birbirini destekler nitelikte verilmektedir. Böylelikle öğrencilerimiz, entelektüel birikimlerini ve mesleki becerilerini arttıran bireyler olarak, hem kendialanlarında hem de sosyal bilimler alanında kuramsal ve pratik donanımlarını geliştirme ve bu doğrultuda kariyerlerini planlama imkanına sahip olmaktadırlar. 

Dört yıllık eğitim süresinin ilk iki yılında öğrencilere genel olarak sosyal bilimlere ve özellikle iletişim disiplinine dair kuramsal bilgiler aktarılmaktadır. Son iki yılda ise öğrencilerin, kariyer planları doğrultusunda seçecekleri dersler ile uzmanlaşmaları hedeflenmektedir.

Bölümümüzde, zengin teknik ve altyapı olanaklarıyla öğrencilere radyo ve televizyon yapımcılığı üzerine uygulamalı eğitim fırsatı sağlanmaktadır. Buna ek olarak öğrenciler, fakültemizin radyosu olan ve Ankara ili ve çevresinde yaygın dinleyici kitlesine sahip bulunan“Radyo Gazi”de de çalışabilmektedirler.Bölüm, öğrencilerin sektörde deneyim kazanmaları için kamu ve özel kuruluşlarla yakın ilişki içinde bulunmakta ve öğrencilere öğrenimleri süresince hem kamuda hem de özel sektörde gönüllü staj olanakları sunmaktadır.

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü’nde dört yıllık lisans eğitimi başta olmak üzere, yüksek lisans ve doktora eğitimi de verilmektedir.