GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Hakkında
1995 yılında Gazi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü bünyesinde açılan Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalında bir Profesör, iki Doçent, iki Yardımcı Doçent, bir Öğretim Görevlisi Doktor, bir Okutman Doktor ve iki Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır. Yaklaşık 270 öğrencinin öğrenim gördüğü Anabilim Dalının amacı; öğrencileri, Alman Dilbilimi, Alman Edebiyatı ve Dil Öğretimi konularında yetiştirmek ve Alman dilini ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine öğretecek düzeye getirmektir. Dört yıl süren lisans programına başlamadan önce bir yıllık hazırlık sınıfını başarıyla tamamlamak gereklidir. Almanca hazırlık sınıfını başarıyla bitiren ya da Almanca hazırlık muafiyet sınavını geçen öğrenciler birinci sınıf derslerini almaya hak kazanırlar. Mezuniyet sonrası yüksek lisans ve doktora programları gibi lisansüstü eğitim şansı da sunan Anabilim Dalımız, yabancı dil puanıyla tercih edilebilmektedir. Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı mezunları gerek devlet, gerekse özel okullarda Almanca öğretmeni olarak çalışma hakkı elde ederler. Bunun yanı sına Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dış İlişkiler Bakanlığı, Ulusal Ajans gibi kurumların bünyelerinde uzman statüsünde çalışma imkânı, üniversite bünyelerinde Araştırma Görevlisi veya Almanca Okutmanı olarak çalışma imkânı da bulabilmektedirler. Özel sektörde ise çeşitli çeviri bürolarında, turizm sektöründe ve Türkiye''''''''''''''''''''''''''''''''de faaliyet gösteren Alman firmalarında istihdam edilmektedirler.