GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Hakkında
İlköğretim Matematik Eğitimi 1998 yılında anabilim dalı olarak açılmıştır. İlköğretim Matematik Eğitimi Anabilim Dalının eğitim dili Türkçe ve öğrenim süresi 4 yıldır. İlköğretim Matematik Eğitimi Anabilim Dalında ikinci öğretim programı ve hazırlık programı bulunmamaktadır. Programda alan bilgisi, öğretmenlik meslek bilgisi, genel kültür ve uygulama derslerine yer verilmektedir. Dersler teorik ve uygulamalı olarak yürütülmektedir. Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan (toplam 240 AKTS karşılığı) mezunlar “İlköğretim Matematik Öğretmenliği alanında Lisans derecesi” alırlar. Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler. Anabilim Dalında 2012- 2013 eğitim öğretim yılı itibariyle 700'e yakın öğrenci ve çeşitli uzmanlık alanlarında ders veren toplam 21 öğretim elemanı (1 profesör, 3 doçent, 6 yardımcı doçent, 2 öğretim görevlisi ve 10 araştırma görevlisi) bulunmaktadır. 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı’nda 2. İlköğretim Sergisi düzenlendi. Bu sergide çeşitli materyaller sergilendi. Bunun yanı sıra her yıl 14 Mart’ta Pi Günü kutlanmaktadır. Ayrıca İşlem ve Şekil Yeteneği Sergisi düzenlenmektedir. Zaman zaman değerli matematikçi öğretim üyeleriyle söyleşi yapılmaktadır.