GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Program Hakkında
           Sınıf Eğitimi Programı 1997-1998 öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı''nın Sınıf Öğretmeni ihtiyacını karşılamak üzere Gazi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü bünyesinde açılmıştır. Sınıf Öğretmenliği Anabilim dalının eğitim dili Türkçe ve öğrenim süresi 4 yıldır. Programda, zorunlu, alan bilgisi, öğretmenlik meslek bilgisi, genel kültür ve uygulama derslerine yer verilmektedir. Dersler teorik ve uygulamalı olarak yürütülmektedir. Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan (toplam 240 AKTS karşılığı) mezunlar “Sınıf Öğretmenliği alanında Lisans derecesi” alırlar.Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.Anabilim Dalında 2013- 2014 eğitim öğretim yılı itibariyle 1000''e yakın öğrenci ve çeşitli uzmanlık alanlarında ders veren toplam 38 öğretim elemanı (4 profesör, 2 doçent, 11 yardımcı doçent, 3 öğretim görevlisi, 3 okutman ve 14 araştırma görevlisi) bulunmaktadır.