GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Hakkında
Ülke sporunun gelişimine katkıda bulunabilecek, bilgi ve beceriye sahip, sporda psiko-sosyal alanlarda uzmanlar yetiştirmek. Sporda psiko-sosyal alanlarda performans gelişimine veya yaşam kalitesine katkı sağlayabilecek bireyler yetiştirmek.Beden eğitimi ve spor tarihi, spor sosyolojisi, spor felsefesi, spor antropolojisi, spor psikolojisi, psikomotor öğrenme, spor ve beceri vb. literatüre ulusal ve uluslar arası seviyede katkı yapabilecek bilim insanları yetiştirmektir. Bununla birlikte, Sporda Psiko-sosyal Alanlar Yüksek Lisans programı, var olan bilgiyi alana uygulayabilecek, alandaki diğer uzmanlarla iyi iletişim kurup işbirliği yapabilecek, son eğilimleri takip ederek yeni projeler üretebilecek, mevcut bilgileri yorumlayabilecek, lisans ve lisansüstü programlarda görev alabilecek nitelikli ve araştırmacı bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu program ile öğrencilerin, yaratıcılık ve problem çözme becerilerinin geliştirilmesinin sağlanması ile ülkemizde ve dünyada mevcut veya olası spor bilimleri sorunlarını tartışabilen, uygun çözüm önerisinde bulunabilen bireylerin yetiştirilmesi de hedeflenmektedir.