GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Hakkında

Tıbbi Biyoloji ve Genetik Ana Bilim Dalı, 1980 yılında kurulmuştur. Anabilim Dalının Kurucu Başkanı Prof. Dr. Adnan MENEVŞE’dir (1980-1990). Anabilim Dalı’nın 2. öğretim üyesi Prof. Dr. E. Sevda MENEVŞE, aynı zamanda Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalının ve Rutin Laboratuarının kuruluşunda görev aldığı gibi, Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı’nda da ilk görev alan öğretim üyelerinden biridir. Gülser Orhan ve Abdullah Ekmekçi Anabilim Dalının ilk asistanlarıdır.Ana Bilim Dalımız, alanında araştırıcı, sorgulayıcı, sonuçları yorumlayıcı ve bilime yenilik getiren insan gücünü topluma kazandırmayı amaç edinmiştir. Genomiks, transkriptomiks, proteomiks ve doku ve hücre kültürlerindeki aktif çalışma alanları ile Ana Bilim Dalımız Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında hızlı gelişmeleri yakından izleyebilmektedir. Ana Bilim Dalımızda tam zamanlı olmak üzere 2 Profesör, 2 Doçent, 1 Öğretim Görevlisi, 1 Uzman ve 6 Araştırma Görevlisi akademik çalışmalarına devam etmektedir. Ana Bilim Dalımız, kurulduğu tarihten 2014 yılına kadar geçen akademik süreç içerisinde, 38 Yüksek Lisans, 31 Doktora öğrencisi mezun etmiş, 1991-2000 yılları arasında da 5 araştırma görevlisine uzmanlık ihtisası yaptırmıştır. Halen 4 Yüksek Lisans ve 10 Doktora öğrencisi akademik çalışmalarına devam etmektedir