GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Hakkında
Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Eczacılık Fakültesine bağlı olarak kurulmuştur. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora teorik ve pratik eğitimi vermektedir. Tibbi Mikrobiyoloji, Farmasötik Mikrobiyoloji ve İmmünoloji konularında çalışmalar yapmaktadır. Lisans ve lisansüstü düzeyinde yetiştirdiği araştırmacıların bilgi birikimlerini sağlık alanında kullanabilmelerini sağlamaktadır.