GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

Program Hakkında
Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Analitik Kimya Anabilim Dalı 1983 yılında kurulmuştur. Lisans üstü eğitimler tezli yüksek Lisans ve doktora şeklinde Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak yürütülmektedir. Analitik Kimya grubundaki araştırmalar farmasötik bileşikler, biyolojik önemi olan moleküllerin ve toksik elementler veya bu elementlerin türlerinin biyolojik ve çevre numunelerinde tayinlerine yönelik spektroskopik, kromatografik ve elektrokimyasal yöntemlerin geliştirilmesine odaklanmıştır. Bununla birlikte girişimlerden bağımsız ve duyarlı analizler için katı-faz ekstraksiyonunda kullanılmak üzere yeni polimerik materyaller, sıvı-sıvı mikroekstraksiyonda yeni metodolojiler geliştirmek, manyetik nanopartikülller ile manyetik ayırma ve bu nanopartikülleri kullanarak Raman spektroskopisi ve elektrot yüzeyleri hazırlanmaktadır. Analitik Kimya laboratuvarları UV-VIS, luminesans, Raman, atomik absorpsiyon ve atomik floresans spektrometreleri, yüksek performanslı sıvı kromatografisi, kapiler elektroforez, elektrokimyasal analizör ve temel laboratuvar ekipmanları ile donatılmıştır.