GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

Program Hakkında
Heykel Anasanat Dalı  Tezli Yüksek Lisans programı; çağdaş sanat alanındaki son gelişmeler göz önüne alınarak hazırlanmıştır.Programın içeriği hem genel sanatsal donanımı hem de alan uzmanlığını sağlayacak ve sanat sorunlarını tartışacak derslerden oluşmaktadır. Programların yapısı esnek olup uygulamalı ve kuramsal derslerin çoğu seçmeli olarak hazırlanmıştır.