GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Program Hakkında
Resim Anasanat tüksek lisans, çağdaş sanat alanındaki son gelişmeler göz önüne alınarak hazırlanmış lisansüstü programıdır. Programın içeriği hem genel sanatsal donanımı hem de alan uzmanlığını sağlayacak ve sanat sorunlarını tartışacak derslerden oluşmaktadır. Programların yapısı esnek olup uygulamalı ve kuramsal derslerin çoğu seçmeli olarak hazırlanmıştır.