GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Hakkında
Bölümün vizyon ve misyonuna uygun olarak yürütülen Bilgisayar Mühendisliği programının öğretim hedefleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. Temel bilimlere hakim, Bilgisayar Mühendisliğinin gereği olarak; Yazılım ve/veya donanım sistemlerinin analiz ve tasarımını yapabilen ve uygulayabilen, Analitik düşünce ile problemlere algoritmik çözümler üretebilen, Kendi ana dilinde ve mesleğinin gerektirdiği yabancı dillerde sözlü ve yazılı teknik ifade yeteneğine sahip, Bilgisayar Mühendisliği ile ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip ederek mesleki bilgisini yenileyip, geliştirebilen, Bireysel ve takım çalışmalarında sorumluluk ve/veya yetki alabilen ve bunların gereğini yerine getirebilen mezunlar vermek .