GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Hakkında
Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalında yüksek lisans ve doktora programlarına 1983 yılında lisans eğitimi ile birlikte başlanmış, 1986’ya kadar enstitüye bağlı sürdürülmüş ve 1987 yılında Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı haline dönüşmüştür. Programlara, şehir ve bölge planlama lisans derecesine sahip adayların yanı sıra; Antropoloji, Arkeoloji, Arkeoloji ve Sanat Tarihi, Avrupa Birliği Çalışmaları, Beşeri ve Ekonomik Coğrafya, Bilgisayar Mühendisliği, Bilim Tarihi, Bölge Planlama, Coğrafya, Çevre Bilimleri ve Yönetimi, Çevre Mühendisliği, Davranış Bilimleri-Psikoloji Disiplini, Endüstri Mühendisliği, Ekonomi, Ekonomi ve İstatistik, Ekonomi Politik ve Toplum Felsefesi, Ekonomi ve İdari Bilimler, Ekonomi ve Yönetim Bilimleri, Felsefe, Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi, Gayrimenkul ve Varlık Değerleme, Harita Mühendisliği, Harita ve Kadastro Mühendisliği Pr., Hukuk, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, İktisat İşletme Sosyal Bilimler, İnsan ve Toplum Bilimleri, İnşaat Mühendisliği, İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, İstatistik ve Yöneylem Araştırması, İşletme, Jeoloji Mühendisliği, Kamu Yönetimi, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi, Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım, Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Peyzaj Mimarlığı ve Kentsel Tasarım, Psikoloji, Raylı Sistemler Mühendisliği, Restorasyon ve Konservasyon, Rölöve-Restorasyon, Sanat Tarihi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset ve İdari Bilimler, Siyaset ve Yönetim, Sosyal Antropoloji, Sosyoloji, Sosyoloji ve İdare, Şehir ve Bölge Planlama, Şehircilik, Tarih-Coğrafya ve Arkeoloji, Tarih-Coğrafya, Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme, Toplumsal ve Siyasal Bilimler, Turizm, Ulaştırma ve Lojistik, Ulaştırma Mühendisliği, Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri, Yazılım Mühendisliği, Yerel Yönetimler, (Şehir ve Bölge Planlama lisans programı dışındaki bölümlere bilimsel hazırlık programı uygulanır).

Şehir ve Bölge Planlama lisans programı dışındaki bölümlere bilimsel hazırlık programı uygulanır. Yüksek lisans programı tamamlama süresi tezsiz 4 yarıyıl, tezli en fazla 6 yarıyıldır.