GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

Program Hakkında
Yöneylem Araştırması Yüksek Lisans Programı; Ekonometri, İstatistik, İşletme ve Endüstri Mühendisliği ile ilgili diğer disiplinlerden lisans öğrenimini tamamlamış olan kişilere yönelik olarak şu amaçlara ulaşmayı hedeflemektedir:a) Yöneylemin kavramsal anlamda ne ifade ettiğini ve yönetsel uygulamalarda nasıl kullanılacağını gelişen teknolojik araçlar eşliğinde bireylere aktarmak, b) Karar sürecinin, bireysel ve grup bağlamında bilgi, deneyim ve sezgiye dayalı olarak nasıl işlemesi gerektiğini öğreterek, karar yöntemlerinin ve tekniklerinin önemini kavratmak, c) Birbirinden farklı alanlarda yetişmiş olan katılımcılara model kurma, analitik değerlendirme, optimumluk, zaman kullanımı, etkinlik gibi kullanılabilir nitelikte yeni bilgilerin kazandırılmasını sağlamak, d) İşletme ölçekli olabildiği gibi, yönetsel anlamda önem arz eden bölgesel ve ülke ölçekli makro değerlendirmelerin nasıl yapılacağını analitik değerlendirme yöntemleri aracılığı ile bireylerin yeteneklerine katkıda bulunmak.e) Yöneticiliğe yönelik amaçlara sahip yönetsel ve teknik nitelikteki bireylerin etkinlik, verimlilik ve kalite değerleri konularındaki bilgi birikimlerinin ve birlikte çalışabilme becerilerinin gelişimine katkıda bulunmak