GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

Program Hakkında

Siyasal İletişim Tezsiz Yüksek Lisans Programının amacı; öğrencilerin genel olarak sosyal bilimler alanında,özel olarak ise siyasal iletişim alanındaki bilgi birikimini geliştirerek, alana dair analitik ve eleştirel bir düşünme yeteneğinin kazandırılması; bu çerçevede kapsamlı bir literatür sunarak, öğrencilerin muhakeme ve araştırma becerilerinin geliştirilmesini sağlamaktır.