GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

Program Hakkında

Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü yüksek lisans programının amacı, lisans eğitimlerini başarıyla tamamlamış öğrencilerin lisans üstü eğitimlerine ve akademik çalışmalarına devam etmelerini sağlamaktır. Özellikle akademik alanda çalışmalar yapmak ve uzmanlık alanlarında ilerlemek isteyen öğrencilere eğitim imkanı sunan programda çeşitli konular altında tez çalışmaları da yaptırılmaktadır.Buna göre, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Reklamcılık,Siyasal İletişim, Propaganda, Retorik, Medya Çalışmaları, Kitle İletişimi,İletişim Sosyolojisi, İletişim Tarihi vb. gibi çok sayıda alanda öğrencilerin çalışmalar yapmaları ve uzmanlaşmaları sağlanmaktadır.