GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

Program Hakkında
Gazetecilik Bölümü Yüksek Lisans Programı’nın amacı; öğrencilerin genel olarak sosyal bilimler alanında, özel olarak ise gazetecilik alanındaki bilgi birikimini geliştirerek, alana dair analitik ve eleştirel bir düşünme yeteneğinin kazandırılması; bu çerçevede kapsamlı bir literatür sunarak, öğrencilerin muhakeme ve araştırma becerilerinin geliştirilmesini sağlamaktır.