GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

Program Hakkında
Programın amacı, lisans mezunlarına yönetim bilimleri anabilim dalında uzmanlaşma olanağı sağlamak; ve bu alandaki temel teorik tartışmaları kavrayacak ve yorumlayabilecek, güncel gelişmeleri takip edebilecek, analitik düşünme ve bilimsel araştırma yapma yetisine sahip akademisyenler ve meslek uzmanları yetiştirmektedir. Yüksek Lisans Programının toplam eğitim süresi iki yıldır. Programın ilk yılında temel zorunlu dersler ve diğer disiplinlerden alınacak seçimlik dersler yer almaktadır. Programın ikinci yılı ise tez çalışmasına ayrılmıştır. Tez çalışmasına destek sağlaması amacıyla programda yer verilen uzmanlık alan dersi ve seminer dersleri ise dört yarıyıl boyunca devam etmektedir.