GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Program Hakkında
Yönetim Organizasyon tezli yüksek lisans programı, öğrencilerin örgütlere ve bireylere ilişkin karşılaşılan karmaşık sorunların çözümüne ilişkin yaklaşım kazandırmayı hedeflemektedir. Öğrencilere, söz konusu sorunların üzerinden gelmelerine ilişkin beceri kazandırmayı amaçlar. Program, stratejik yönetim, insan kaynakları yönetimi ve örgütsel davranış konularına odaklanmaktadır.