GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

Program Hakkında
Ekonomik Kalkınma ve Büyüme Yüksek Lisans Programının amacı, kalkınma ve büyüme teori ve politikalarının öğrenilmesi, gelir dağılımı ve yoksulluğun ölçülmesi amacıyla bu alanda bir uygulama yapma ve yorum geliştirmeyi sağlamak, iktisadi planlama teorileri ışığında Türkiye’de uygulanmakta olan planların makroekenomik modellerinin incelenmesi, teknoloji ve kalkınma politikalarının öğrenilmesi, bölgesel kalkınma ve planlamanın anlaşılmasıdır. Bunun yanı sıra günümüz Türkiye Ekonomisinin karşı karşıya olduğu yapısal ve finansal sorunların incelenmesi, programın diğer amaç ve kazanımları arasında yer almaktadır.Birinci dönemin zorunlu dersleri: Kalkınma Teorileri ve Büyüme Teorileri dersleridir. Birinci dönemde açılan seçmeli dersler ise şöyledir: Gelir Dağılımı Ve Yoksulluk, Uluslararası İktisat Teorisi, İktisadi Planlama ve Ekonometri. İkinci dönemin zorunlu dersleri: Seminer (Teknoloji Politikaları), Kalkınma Politikaları ve Genel Denge ve Dinamik Büyüme Teorileri dersleridir. İkinci dönemde açılan seçmeli dersler ise şöyledir: Türkiye Ekonomisi, Zaman Serileri Analizi, Kalkınma İncelemeleri, Uluslararası İktisat Politikası.