GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

Program Hakkında
Uluslararası İktisat Yüksek Lisans programının amacı, açık ekonominin makro teorisini analiz etmek, tarih içinde dış ticarete bakış açısının evrimini aktarmak, dünya ticaretinin kural, kurum ve işleyişini anlatmak, dünya ekonomisinin genel durumunu analiz etmek, firma davranışlarını ve mikro iktisattaki gelişmeleri incelemek, kantitatif analizde yaygın olarak kullanılan istatistiksel ve ekonometrik tekniklere giriş yapmaktır. Bunun yanı sıra dünya ekonomisinin dış ticaret, dolaysız yabancı sermaye yatırımları ve teknoloji transferleri bağlamında trend analizini yapmak, uluslararası moneter sistemin işleyişine ve bu çerçevede döviz kurlarının belirlenmesine yönelik teorileri analiz etmek, dış ticaret ile teknolojik gelişme ve teknoloji transferi arasındaki ilişkileri ortaya koymak, kalkınma ve dış ticaret ilişkisini sorgulamak, uluslararası sermaye hareketlerinin yapısı ve nitelikleri ile kriz etkilerini sunmaktır. Birinci dönemim zorunlu dersleri Açık Ekonominin Makro Teorisi ve Dış Ticaret Teorisidir. Birinci dönemde seçmeli dersler ise Dış Ticaret Politikaları, Dünya Ekonomisi, Fiyat Teorisi, Uluslararası Ekonomik Entegrasyonlar ve AB, Kalkınma Teorileri ve Ekonometri''''den oluşmaktadır. İkinci dönemde zorunlu dersler şunlardır: Seminer, Uluslararası Moneter Teori ve Uluslararası Sermaye Hareketleri. Seçmeli dersler ise Dış Ticaret Ve Teknoloji Transferi, İleri Teknoloji Piyasaları, Dış Ticaret ve Kalkınma, Geçiş Ekonomileri ve Gelişen Piyasa Ekonomileri ve Zaman Serileri Analizi''''dir.