GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

Program Hakkında
İktisat Teorisi Yüksek Lisans Programında ilk dönem temel olarak Mikro ve Makro İktisat alanındaki kuramsal bilgiler orta/ileri düzeyde aktarılmakta, bunun yanı sıra, Büyüme Teorileri, Uluslararası İktisat Teorisi ve İktisadi Düşünceler Tarihi dersleri seçimlik nitelikte verilmekte ve kantitatif analiz için de Ekonometri yer almaktadır. İkinci dönem ise, Mikro İktisat II’nin yanı sıra Seminer de zorunlu olup, burada, Türkiye Ekonomisi’ne ilişkin araştırmalarla tez yazımına ön hazırlık amaçlanmaktadır. Öğrencinin tercihleri doğrultusunda seçeceği Para Teorisi, Kalkınma Teorisi ve Türkiye Ekonomisi’nin yanı sıra Uygulamalı Ekonometri de İkinci Dönem İktisat Teorisi Yüksek Lisans Programında mevcuttur.