GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

Program Hakkında
Sosyal Bilimler Enstitüsü''''nde İktisat Bölümü tarafından yürütülen İktisat Politikası yüksek lisans (master) programında ilk dönemde temel olarak Mikro ve Makro İktisadın yanında, dış ticaret politikalarının, kamu kesimi ekonomi teorisinin gelişimi ve teoride son dönem gelişmelerin ve ulaştırmadaki çağdaş eğilim ve gelişmelerin öğrenilmesi amaçlanmaktadır. Programda ikinci dönemde ise temel iktisat politikalarının öğrenilmesi amacıyla; para, maliye ve kalkınma politikalarının yanı sıra kantitatif analizde yaygın olarak kullanılan istatistiksel ve ekonometrik tekniklere giriş sağlanması amaçlanmaktadır. Programda ders veren öğretim üyeleri: Prof. Dr. MUSTAFA ALTINTAŞProf. Dr. M NEJAT COŞKUNProf. Dr. MUHTEŞEM KAYNAKProf. Dr. AZİZ KONUKMANProf. Dr. M TUBA ONGUNProf. Dr. SELAHATTİN TOGAY Prof. Dr. ŞEVKET TÜYLÜOĞLUProf. Dr. HAKAN N. ARDORProf.. Dr. MÜSLÜME NARİNProf. Dr. FAHRİYE ÖZTÜRKProf. Dr. İBRAHİM TOKATLIOĞLUDoç. Dr. HAKKI OZAN ERUYGUR Doç. Dr. FİLİZ ELMAS Yrd. Doç. Dr. METİN SARAÇOĞLU