GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Hakkında

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü yüksek lisans programının amacı, bilimsel araştırmanın nasıl yapılacağını bilen, öğretim teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri takip eden, öğrenme ve öğretme sanatlarını birlikte kullanan, teknolojiyi eğitim hedeflerine uygun hale getiren, öğretim uygulamalarının analiz, tasarım, geliştirme, uygulama ve değerlendirilmesi süreçlerini etkili şekilde gerçekleştiren, akademik bakış açısı ile ülkemizin eğitim ihtiyaçlarını günün değişen koşullarına uygun olarak karşılayabilen bireyler yetiştirmektir.