GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Hakkında
Tarih Öğretmenliği Yüksek Lisans Programı, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak yürütülen bir uzmanlık alanı olup başta tarih öğretmenliği olmak üzere Sosyal Bilgiler ve Sınıf Öğretmenliği gibi alanlara tarih eğitimi alanında uzmanlık eğitimi almış öğretim elemanları yetiştirmek ve alanda öğrenim gören diğer öğrencilerin alanla ilgili akademik bilgi ve becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.