GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Hakkında
Yüksek lisans programına ait başvurular belirli kriterlere göre değerlendirilir. Bu kriterlere ait genel bilgilere http://egtbil.gazi.edu.tr/posts/view/title/30.05.2012-tarihli-yonetmelik-16336 adresinden ulaşılabilinir. Başvuru sonrasında sıralamaya giren adaylar yazılı/sözlü sınava tabi tutulur. Bu programda dersler yarıyıl esasına dayanır. Öğrenciler, çalışmaları doğrultusunda alan, alan eğitimi ve eğitim dersleri alabilirler. Derslerini başarı ile tamamlayan öğrenciler tez dönemine geçer. Tezini tamamlayan öğrenciler ise yüksek lisans derecesi kazanır. Gerekli koşulları sağlayan yüksek lisans mezunu öğrencilerimiz üniversitelerin bu programla öğrenci kabul eden bölümlerinde doktora programına başvurabilirler. Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı enstitüler tarafından yürütülen lisansüstü programlarına ait ayrıntılı bilgi için http://egtbil.gazi.edu.tr/posts/view/title/30.05.2012-tarihli-yonetmelik-16336 adresinde yer alan GAZİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ'ne başvurabilirsiniz.