GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Hakkında

GaziÜniversitesi Rekreasyon Bölümü, özellikle ülkemizde gelişmekte olan rekreasyonbilimine ve topluma hizmet edecek; program içinde yer alan ve tercih edilecekders gruplarıyla boş zaman ve rekreasyon planlama, organizasyon, eğitim veyönetimi uzmanı veya terapatik rekreasyon liderliği yapabilecek uzmanbireyleri, kamu ve özel sektörde istihdam edilmek üzere,  güçlü akademik kadrosu ile yetiştirmeyiamaçlamaktadır.