GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Hakkında
Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği programı, Türkiye’nin beden eğitimi öğretmeni yetiştiren ilk örgün yükseköğretim kurumu olarak, Gazi Orta Muallim Mektebi ve Terbiye Enstitüsü bünyesinde 1932 yılında “Beden Terbiyesi Şubesi” adıyla açılmış ve Şubat 1933’te eğitim-öğretime başlamıştır. Başlangıçta 1 yılı hazırlık olmak üzere 4 yıllık olarak planlanan program, 1934/35 eğitim-öğretim döneminde hazırlık kaldırılarak 3 yıla indirilmiştir. İlk mezunlarını 1935 yılında veren kuruma 1936 yılında ilk kez bayan öğrenci alınmıştır. 1944/45 eğitim – öğretim yılında öğrenim süresi 2 yıla indirilmiş, 1948/49 döneminde yeniden 3 yıla çıkarılmıştır. Programımız 1979/80’den itibaren “Gazi Yüksek Öğretmen Okulu Beden Eğitimi Bölümü” adıyla faaliyetini sürdürmüştür. 1982 yılında Gazi Üniversitesinin kuruluşu ile Ankara Gençlik ve Spor Akademisi ile Gazi Yüksek Öğretmen Okulu Beden Eğitimi Bölümü kaldırılmış ve kurumumuz Gazi Eğitim Fakültesi bünyesinde açılan “Beden Eğitimi ve Spor Bölümü” adıyla eğitim-öğretim hayatına devam etmiştir. Programımız, 1992’de Gazi Eğitim Fakültesi bünyesinden alınarak, yeni kurulan Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nun Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü’nü oluşturmuştur ve 2016 yılından itibaren Spor Bilimleri Fakültesi bünyesinde eğitim öğretime devam edilmektedir.