GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Hakkında

Günümüzde azalan genç nüfus, giderek küçülen aileler ve aralarındaki coğrafi uzaklıklar, eğitim ve iş dünyasında kadınlara olan ihtiyacın artması ve yaşlı insanların hayat beklentilerinin yükselmesi nedeniyle yaşlı bakım servisleri giderek önem kazanmaktadır. Bu ihtiyaca cevap verebilecek ara insan gücüne olan talebi karşılamak amacıyla programımız ilk olarak 2009-2010 öğretim yılında öğrenci kabul etmiştir. 1 Doçent, 2 Doktor Öğretim Üyesi ve 1 öğretim görevlisi kadrosuyla, 2 yıllık Ön Lisans eğitimi vermektedir. 2 derslik ve 2 laboratuvarımız mevcuttur. Bu program yaşlı ve bakıma muhtaç kişileri hayata tutunduran, gelecek kaygısından arındıran, boş zamanlarını üretken bir şekilde değerlendirmelerine yardımcı olan, kendi beden ve yaşam alanlarına karşı duyarlı ve koruyucu olmalarını sağlayan ve bunları hayatlarına uygulatmayı amaçlayan ara elemanları yetiştirmeyi amaçlamaktadır.