GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

Program Hakkında

Bir yönüyle sanat, başka bir yönüyle dildir matematik. Galileo “tabiat matematik dilinde yazılmıştır” der. Fiziki dünyanın düzeni ve ahengi matematiğe dayanır. Matematik, Einstein’ın rölativite teorisinden bir Pazar alışverişindeki toplama çıkarma işlemine kadar ortak bir dil ve araç olarak çıkar karşımıza.Sayı ve uzay gibi soyut kavramları ve bunların ilişkilerini konu alan Matematiğin, diğer bilimlerde ve bilişim teknolojisinde kullanımı hızla artmaktadır. Bölümümüzün temel amacı, gelişen teknolojiler karşısında yeterli donanıma sahip, araştırma ve teknik alanlarda çalışabilecek matematikçiler yetiştirmektir. Bu amaçla, bölümümüz, 2012 yılında Polatlı Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde resmi olarak kurulmuştur. Bünyesinde 2 yardımcı doçent, 2 araştırma görevlisi ve görevlendirmeli olarak 1 doçent görev yapmaktadır.  Bölümümüzde Cebir ve Sayılar Teorisi, Geometri, Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi, Topoloji, Matematiğin Temelleri ve Matematik Lojik ve Uygulamalı Matematik Ana Bilim dalları bulunmaktadır.