GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Hakkında

Endüstriyel tasarım mühendisliği, toplumsal talep ve pazar ihtiyaçları göz önünde bulundurularak yeni fikir ve kavramların geliştirilmesi ve elde edilen çıktılar ile seri üretimi gerçekleştirilebilecek yeni bir ürünün tasarım ve üretim sürecini kapsar. Ülke ekonomisinin ayakta kalıp güçlenebilmesi için yeni fikirlere ve bu fikirlerin uygulamaya geçirilmesine ihtiyaç vardır. Ülkedeki tasarım faaliyetleri ve işletmelerdeki yenilikçi ürünlerin sayısının arttırılmasını sağlayacak en önemli mesleklerden birisi de Endüstriyel Tasarım Mühendisliğidir.

Endüstriyel tasarım mühendisinin görevi; insanların hayatını kolaylaştırabilecek, özgün, güvenilir, ergonomik, işlevsel, çevre dostu ve imal edilebilir ürünlerin geliştirilmesidir. Ürün tasarım sürecinde, belirlenen kullanıcı kitlesine uygun olarak geliştirilecek yeni fikre ait eskizler hazırlanması, bilgisayar destekli ortamda üç boyutlu modeller oluşturulması, kullanılacak malzemelerin belirlenmesi, gerekli analizlerin yapılması ve ürün teknik resim çıktıları hazırlanılarak üretime hazır hale getirilmesinden endüstriyel tasarım mühendisi sorumludur. Yeni bir fikrin oluşumundan başlayıp üretimine kadar devam eden bu süreçte, endüstriyel tasarım mühendisinin sahip olması gereken tüm donanım ve özelliklerin kazandırılması bölümümüzün amaçları arasındadır.

Endüstri 4.0’ın en önemli çıktılarından birisi bilim ve teknolojide yeni alanların ortaya çıkmasıdır. Çok disiplinli yapıları ile öne çıkan bu yeni alanlardan biri olan Endüstriyel Tasarım Mühendisliği, 2013 yılında Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi bünyesinde kurulmuştur.

Avrupa ve dünyada başarılı örnekleri bulunan Endüstriyel Tasarım Mühendisliği bölümünün ülkemizdeki ilk örneklerinden olan Gazi Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Mühendisliği (Gazi-ETM) bölümünde, lisans ve lisansüstü düzeyinde eğitim verilmektedir. Lisans düzeyindeki öğrenim süresi 4 yıl (8 yarıyıl) olan Gazi-ETM bölümünde eğitim dili Türkçedir. Gazi-ETM öğrencileri 40 işgünü endüstri yaz stajına ek olarak, 1 yarıyıl işyeri eğitimi alır ve istedikleri takdirde çift ana dal ve yan dal yapabilirler. Gazi-ETM bölümü olarak öğrencilerimizin endüstri stajı ve işyeri eğitimlerini yurt dışında gerçekleştirebilmeleri için fırsatlar sunmaktayız. Pek çok öğrencimiz gerek Erasmus+ projeleri aracılığı ile gerekse de kendi özel girişimleriyle yaz stajlarını AB ülkelerinde gerçekleştirmektedir.