GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Hakkında

Ağaçişleri Endüstri Mühendisliği: Ahşap veya ahşap esaslı malzemeleri veya bunları kompozit bir yapı içerisinde kullanarak tasarımı ve üretimi düşünülen bir ürünün istenilen kalite standartlarında, belirlenen sürede ve en düşük maliyetle imal edebilmesi için üretim sistemi tasarımı, işletilmesi ve kontrolüne ilişkin alt sistemleri kullanarak en uygun (optimum) sistemleri kurmaya yönelik bir mühendislik disiplinidir.