GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Hakkında
Otomotiv mühendisliği programı motorlu araçların tasarlanması, geliştirilmesi, üretilmesi, bakım ve onarımlarının yapılması, iş yerlerinin organizasyonu ve ticari faaliyetlerin yürütülmesi işlerini üstlenecek vasıflı insan gücünün yetiştirilmesini hedeflemektedir. Otomotiv Mühendisliği Bölümünde verilen mühendislik eğitimi, öğrencilerin hem teorik hem de pratik olmak üzere iki yönlü yetiştirilmesini hedeflemektedir. Öğrencilerin mühendislik pratiğinin geliştirilmesi için hem bölümde mevcut olan atölye ve laboratuar imkanlarından faydalanılmakta hem de Otomotiv Sanayisinin imkanlarından faydalanılmaktadır. Motorlu araç teknolojilerinin çok hızlı değişmesi ve gittikçe karmaşıklaşması bu alanda daha iyi eğitim görmüş yetenekli insanların istihdamını zorunlu kılmaktadır. Otomotiv mühendisliği bölümünün en önemli amaçlarından biri sektörün ihtiyaç duyduğu yaratıcılık yönü yüksek olan mühendisleri yetiştirmektir. Otomotiv mühendisliği bölümüne genel liselerden ve ilgili alanda eğitim veren mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından öğrenci alınmaktadır. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından gelen öğrenciler bir yıllık bir intibak eğitimine tabi tutulmaktadır. Eğitim ve öğretim süresi 8 yarıyıldır (4 yıl). Dört yıllık eğitim öğretim programını başarı ile tamamlayan öğrencilere lisans diploması verilir. Öğrenciler, endüstri staj uygulamasının yanı sıra, 8 yarıyıllık eğitim öğretim süresi içinde 1 yarıyıl iş yeri eğitimi almaktadırlar.