GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Hakkında

Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, 2008-2009 eğitim-öğretim yılında kurulmuş, ilk lisans öğrencilerini 2009-2010 eğitim-öğretim yılında almıştır. Yüksek lisans ve doktora programları Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Programı ile 2011-2012 akademik döneminden itibaren yürütülmeye başlanmıştır.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Lisans programının amacı; hareket ve fonksiyon bozukluklarını belirlemek,önlemek, tedavi etmek ve sağlıkla ilgili yaşam kalitesini arttırmak için gerekli fizyoterapi ve rehabilitasyon bilgi, beceri ve yeterlilikleri ile donanmış; toplum yararını gözeten; araştırıcı, sorgulayıcı, yaşam boyu öğrenme ve kanıta dayalı uygulama becerisine sahip mezunlar yetiştirmektir.

Dört yıllık lisans eğitimi ile mezunlar “fizyoterapist” ünvanını almaktadır. Mezuniyet sonrası fizyoterapistler sağlık ekibinin bir üyesi olarak çeşitli kurum-kuruluşlarda, halk sağlığını koruma ve geliştirme alanında çalışabilir veya lisans üstü eğitime devam ederek akademik çalışmalarına devam edebilirler.