GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Hakkında
Eğitim süresi 5 yıldır. Öğrenim dili Türkçedir. Dört yıl süren lisans programına başlamadan önce bir yıl süreli Arapça hazırlık sınıfını başarıyla tamamlamak gereklidir. Arapça hazırlık sınıfını başarıyla bitiren ya da Arapça yeterlilik sınavını veren öğrenciler birinci sınıf derslerini almaya hak kazanmaktadırlar.Yaklaşık 200 öğrencinin öğrenim gördüğü Ana Bilim Dalının amacı; öğrencileri Arap dilbilimi, Arap edebiyatı ve dil öğretimi konularında yetiştirmek ve Arap dilini ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine öğretecek düzeye getirmektir. Ana Bilim Dalı bünyesindeki Dil ve Kültür Araştırmaları Topluluğu bilimsel geziler, seminerler ve paneller vb. düzenlemektedir.Ana Bilim Dalı, öğrencilerin meslek yaşantılarına katkı sağlamak için her yıl kariyer günleri etkinlikleri düzenlemektedir.Arap Dili Eğitimi ana Bilim Dalı İnternet Adresi: http://www.arapdili.gazi.edu.tr/