GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Hakkında

1926 yılında “OrtaMuallim Mektebi ve Terbiye Enstitüsü” adı ile öğretime başlayan kurumda “TürkçeÖğretmenliği” bölümü olarak kurulan Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, 1929yılından itibaren “Gazi Orta Muallim Mektebi ve Terbiye Enstitüsü”ne, 1976yılından itibaren “Gazi Eğitim Enstitüsü”ne, 1980 yılından itibaren “GaziYüksek Öğretmen Okulu”na, 1982 yılından itibaren ise Gazi Üniversitesi, GaziEğitim Fakültesine bağlı olarak varlığını sürdürmüştür.

Anabilim Dalında 4yıllık eğitim verilmektedir. Bu toplam sürenin ilk iki yılını (dört yarıyıl)başaranlar ön lisans, ilk dört yılını (sekiz yarıyıl) başaranlar,istedikleri takdirde, lisans diploması alabilirler.

Anabilim Dalınınyıllık kontenjanı 20 öğrencidir. İkinci öğretim programı yoktur.

Mezunlar, TürkDili ve Edebiyatı Öğretmeni unvanıyla orta dereceli okullarda öğretmenlikyapabilecekleri gibi, üniversitelerin ilgili bölümlerinde okutman, öğretimgörevlisi ve araştırma görevlisi olarak da çalışabilirler.

Anabilim Dalında okutulan dersler, TürkDili, Eski Türk Edebiyatı, Türk Halk Edebiyatı ve Yeni Türk Edebiyatı olmaküzere dört ana bölüme ayrılmaktadır. Mezun olan öğrenciler, ÜniversitemizinSosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde bu dört ana gruptanbirinde yüksek lisans ve doktora eğitimine devam edebilmektedirler.

Anabilim Dalı, 10 Profesör,1 Doçent, 2 Dr. Öğretim Üyesi, 4 araştırma görevlisi kadrosu ile hizmetvermektedir. Öğretim üyesi sayısı itibariyle Türkiye ortalamasının üzerindedir.

Öğrenciler, GaziÜniversitesi ve Gazi Eğitim Fakültesinin bütün imkanlarındanyararlanmaktadırlar.