GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Hakkında
Anabilim dalımız, 1998 yılında gerçekleştirilen eğitim fakültelerinin yeniden yapılandırılması çerçevesinde kurulmuştur. Bu tarihten itibaren Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya ve Felsefe bölümleri anabilim dalına dönüştürülerek Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü adı altında toplanmıştır. Anabilim dalımız 2016 yılında yapılan değişiklikle Türkçe ve Sosyal Bilimler Bölümü  bünyesine alınmıştır.  Anabilim Dalımızda  4 yıllık eğitim verilmektedir. Öğrenim dili Türkçedir. Anabilim dalı lisans programında, zorunlu, alan bilgisi, öğretmenlik meslek bilgisi, genel kültür ve uygulama derslerine yer verilmektedir. Anabilim dalımızda dersler yarıyıl esasına göre yürütülmektedir. Mecburi derslerin yanı sıra, öğrencinin ilgi ve yeteneğine yönelik seçmeli dersler de bulunmaktadır. Dersler kuramsal ve uygulamalı olarak yürütülmektedir. Anabilim dalında yüksek lisans ve doktora programı bulunmaktadır. Lisans öğrenimini tamamlayan mezunlarımız kamu ve özel sektörde tarih öğretmeni olarak çalışabilmektedir. Anabilim Dalında 11 profesör, 1 doçent, 3 yardımcı doçent, 1 Doktor Araştırma görevlisi, 3 Araştırma Görevlisi  Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 17 öğretim elemanı mevcuttur.