GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

İstihdam Olanakları

Mezunlar,yükseköğretim kurumlarında istenilen asgari şartları yerine getirmek koşuluyla öğretimelemanı, sağlık kurum ve kuruluşlarında gerekli şartları karşılamak suretiyle yöneticipozisyonlarında istihdam edilebilmektedir.