GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

İstihdam Olanakları
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme alanında yüksek lisans diplomasını almış bir birey; bilim uzmanı olarak eğitim kurumlarının ölçme ve değerlendirme birimlerinde, Milli Eğitim Bakanlığı gibi çeşitli bakanlıkların eğitim birimlerinde ölçme ve değerlendirme uzmanı olarak çalışabilmektedir.