GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

İstihdam Olanakları
Mezunlarımız hastanede, ev ortamında, sağlık ocakları, özel sağlık hizmeti veren kuruluşlar, okul, işyeri, yaşlı bakımı veren kurumlarda hemşirelik yönetiminde görev alabilmekte ve hemşire olarak çalışabilmektedirler. Ayrıca mezunlarımız Sağlık Bakanlığı’nın değişik birimlerinde görev alabilmekte olup, hemşirelik fakülte, bölüm ve sağlık yüksekokullarında öğretim elemanı olarak çalışabildikleri gibi özel sağlık kabinleri açarak mesleklerini serbest olarak da sürdürebilmektedirler.