GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

İstihdam Olanakları
Endüstri Mühendisliği Bölümünden mezun olanlar; imalat ve hizmet sistemlerinin, üretim planlama, kalite kontrol, pazarlama, insan kaynakları, araştırma-geliştirme bölümlerinde, kamu kuruluşlarında (Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Kalkınma Bakanlığı, Bakanlıklar vb. gibi) uzman, uzman yardımcısı, müfettiş olarak ve iş danışmanlığı alanlarında çalışabilmektedirler.