GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

İstihdam Olanakları
Bölümümüzün Lisans mezunları "Biyolog" ünvanı ile diploma alırlar, Biyoloji öğretmenliği (pedagoji formasyonu diploması alanlar) dışında, Sağlık Bakanlığı, Halk sağlığı laboratuarları, diğer laboratuarlarda, Hastanelerde, Tarım, Çevre ve Şehircilik ve Orman ve Su Bakanlıklarında, ayrıca Çevre Danışmanlık hizmeti veren kurumlarda biyolog olarak çalışabilirler.