GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Yeterlilikleri
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Gösterim Biçimi
Sınıflandırılmış
Sıralı
BİLGİ
Kuramsal, Olgusal
- Güncel farmakolojik bilgilere sistematik bir yaklaşımla sahip olabilir.
- Farmakoloji alanındaki bilginin sınırlarını genişleterek bilime katkıda bulunabilir.
- Farmakoloji disiplinine ait bilimsel araştırma yöntemlerini tanımlayabilir, bir bilimsel araştırmayı planlayabilir, yürütebilir, analizini yapabilir ve makalesini yazıp yayınlatabilir.
- Bilimsel verilere ulaşabilir ve verileri eleştirel gözle yorumlayabilir.
- Bilimsel bir sunum hazırlayabilir ve kuralına uygun sunabilir.
- Deney hayvanı çalışmalarında yer alabilecek düzeyde araştırma teknikleri bilgi ve becerisine sahip olur.
- Farmakoloji disiplininin yüklediği etik ve diğer sorumlulukları benimser.
- Farmakoloji disiplini içerisinde yer alan bilimsel bir araştırma projesini, etik ve bilimsel açıdan değerlendirebilir
BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı
- Farmakoloji alanındaki bilginin sınırlarını genişleterek bilime katkıda bulunabilir.
- Farmakoloji disiplinine ait bilimsel araştırma yöntemlerini tanımlayabilir, bir bilimsel araştırmayı planlayabilir, yürütebilir, analizini yapabilir ve makalesini yazıp yayınlatabilir.
- Bilimsel verilere ulaşabilir ve verileri eleştirel gözle yorumlayabilir.
- Bilimsel bir sunum hazırlayabilir ve kuralına uygun sunabilir.
- Deney hayvanı çalışmalarında yer alabilecek düzeyde araştırma teknikleri bilgi ve becerisine sahip olur.
- Farmakoloji disiplininin yüklediği etik ve diğer sorumlulukları benimser.
- Farmakoloji alanında ulusal/uluslararası düzeyde yabancı dildeki mesleki yayınları okuyup, analizini yaparak değerlendirir.
- Farmakoloji alanında ve uygulamalarında kanıta dayalı bilimsel düşünce ve eleştirel sorgulayıcı yaklaşımın değerini kabul eder, yaşam boyu öğrenmenin önemini önemser.
- Farmakoloji disiplini içerisinde yer alan bilimsel bir araştırma projesini, etik ve bilimsel açıdan değerlendirebilir
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
- Farmakoloji alanındaki bilginin sınırlarını genişleterek bilime katkıda bulunabilir.
- Bilimsel verilere ulaşabilir ve verileri eleştirel gözle yorumlayabilir.
- Deney hayvanı çalışmalarında yer alabilecek düzeyde araştırma teknikleri bilgi ve becerisine sahip olur.
- Farmakoloji alanında ve uygulamalarında kanıta dayalı bilimsel düşünce ve eleştirel sorgulayıcı yaklaşımın değerini kabul eder, yaşam boyu öğrenmenin önemini önemser.
Öğrenme Yetkinliği
- Güncel farmakolojik bilgilere sistematik bir yaklaşımla sahip olabilir.
- Farmakoloji disiplinine ait bilimsel araştırma yöntemlerini tanımlayabilir, bir bilimsel araştırmayı planlayabilir, yürütebilir, analizini yapabilir ve makalesini yazıp yayınlatabilir.
- Bilimsel verilere ulaşabilir ve verileri eleştirel gözle yorumlayabilir.
- Bilimsel bir sunum hazırlayabilir ve kuralına uygun sunabilir.
- Farmakoloji alanında ulusal/uluslararası düzeyde yabancı dildeki mesleki yayınları okuyup, analizini yaparak değerlendirir.
- Farmakoloji alanında ve uygulamalarında kanıta dayalı bilimsel düşünce ve eleştirel sorgulayıcı yaklaşımın değerini kabul eder, yaşam boyu öğrenmenin önemini önemser.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
- Farmakoloji disiplininin yüklediği etik ve diğer sorumlulukları benimser.
- Farmakoloji disiplini içerisinde yer alan bilimsel bir araştırma projesini, etik ve bilimsel açıdan değerlendirebilir
Alana Özgü Yetkinlik
- Bilimsel verilere ulaşabilir ve verileri eleştirel gözle yorumlayabilir.
- Bilimsel bir sunum hazırlayabilir ve kuralına uygun sunabilir.
- Farmakoloji alanında ulusal/uluslararası düzeyde yabancı dildeki mesleki yayınları okuyup, analizini yaparak değerlendirir.