GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Yeterlilikleri
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Gösterim Biçimi
Sınıflandırılmış
Sıralı
BİLGİ
Kuramsal, Olgusal
- Toksikolojinin temel prensiplerini anlar
- Toksikoloji araştırmalarını yürütme, deney sonuçlarını değerlendirme ve yorumlama becerisi kazanır
- Toksikolojik araştırmalarda edinilen laboratuvar becerilerini etkin olarak kullanır.
- Toksikoloji uygulamaları için gerekli teknikleri ve modern analiz araçlarını kullanır.
- Kompleks toksikolojik verilerin analizlerini yapar, yeni fikirleri analiz, sentez ve değerlendirme becerisi kazanır.
- Bireysel, takım halinde ve multi disipliner yaklaşımla etkin çalışma becerisi kazanır.
- Problem çözme becerisinde mükemmellik ve yenilikçilik gösterme, entellektüel düzeyde yorumlama ve yüksek düzeyde sözlü ve yazılı iletişim yeteneği kazanır.
- İlaç ve diğer kimyasal maddelerin insanda ortaya çıkaracağı sağlık risklerini değerlendirme ve uygulama becerisi kazanır.
- İlaçların istenmeyen etkilerini izleme, araştırma ve değerlendirme becerisi kazanır.
- Zehirlenmelerde ilk yardım ve tedavi prensiplerini bilir ve gerekli yönlendirmeleri yapar.
- Canlılarda kimyasalın dozuna bağlı olarak görülen toksik etkileri tanımlar ve kimyasalların veya metabolitlerinin etki şekillerini anlar.
- Ksenobiyotikler tarafından serbest radikallerin ortaya çıkışını, oksidatif stresin meydana geliş mekanizmalarını anlar , ksenobiyotik mekanizması ile ilişkisini ve toksikolojik önemini değerlendirir.
- İmmün sistem hakkında temel bilgileri, ksenobiyotiklerin immün sistemde meydana getirdiği değişiklikleri ve buna bağlı patolojileri anlar.
- Kimyasal, fiziksel ve biyolojik etkenlerin ulusal ve uluslararası güncel düzenlemeleri konusunda bilgi kazanır ve toksikoloji verilerinin bu düzenlenmede kullanımı konusunda farkındalık kazanır
- Kimyasal etkenlerin toksik etkilerini in vitro ve in vivo test sistemlerinde uygulama ve değerlendirme prensiplerini öğrenir
BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı
- Toksikolojinin temel prensiplerini anlar
- Toksikoloji araştırmalarını yürütme, deney sonuçlarını değerlendirme ve yorumlama becerisi kazanır
- Toksikolojik araştırmalarda edinilen laboratuvar becerilerini etkin olarak kullanır.
- Toksikoloji uygulamaları için gerekli teknikleri ve modern analiz araçlarını kullanır.
- Kompleks toksikolojik verilerin analizlerini yapar, yeni fikirleri analiz, sentez ve değerlendirme becerisi kazanır.
- İlaç ve diğer kimyasal maddelerin insanda ortaya çıkaracağı sağlık risklerini değerlendirme ve uygulama becerisi kazanır.
- İlaçların istenmeyen etkilerini izleme, araştırma ve değerlendirme becerisi kazanır.
- Zehirlenmelerde ilk yardım ve tedavi prensiplerini bilir ve gerekli yönlendirmeleri yapar.
- Canlılarda kimyasalın dozuna bağlı olarak görülen toksik etkileri tanımlar ve kimyasalların veya metabolitlerinin etki şekillerini anlar.
- Ksenobiyotikler tarafından serbest radikallerin ortaya çıkışını, oksidatif stresin meydana geliş mekanizmalarını anlar , ksenobiyotik mekanizması ile ilişkisini ve toksikolojik önemini değerlendirir.
- İmmün sistem hakkında temel bilgileri, ksenobiyotiklerin immün sistemde meydana getirdiği değişiklikleri ve buna bağlı patolojileri anlar.
- Kimyasal, fiziksel ve biyolojik etkenlerin ulusal ve uluslararası güncel düzenlemeleri konusunda bilgi kazanır ve toksikoloji verilerinin bu düzenlenmede kullanımı konusunda farkındalık kazanır
- Kimyasal etkenlerin toksik etkilerini in vitro ve in vivo test sistemlerinde uygulama ve değerlendirme prensiplerini öğrenir
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
- Toksikolojik araştırmalarda edinilen laboratuvar becerilerini etkin olarak kullanır.
- Toksikoloji uygulamaları için gerekli teknikleri ve modern analiz araçlarını kullanır.
- Bireysel, takım halinde ve multi disipliner yaklaşımla etkin çalışma becerisi kazanır.
- Problem çözme becerisinde mükemmellik ve yenilikçilik gösterme, entellektüel düzeyde yorumlama ve yüksek düzeyde sözlü ve yazılı iletişim yeteneği kazanır.
- İlaç ve diğer kimyasal maddelerin insanda ortaya çıkaracağı sağlık risklerini değerlendirme ve uygulama becerisi kazanır.
- Zehirlenmelerde ilk yardım ve tedavi prensiplerini bilir ve gerekli yönlendirmeleri yapar.
- Canlılarda kimyasalın dozuna bağlı olarak görülen toksik etkileri tanımlar ve kimyasalların veya metabolitlerinin etki şekillerini anlar.
- Ksenobiyotikler tarafından serbest radikallerin ortaya çıkışını, oksidatif stresin meydana geliş mekanizmalarını anlar , ksenobiyotik mekanizması ile ilişkisini ve toksikolojik önemini değerlendirir.
- İmmün sistem hakkında temel bilgileri, ksenobiyotiklerin immün sistemde meydana getirdiği değişiklikleri ve buna bağlı patolojileri anlar.
Öğrenme Yetkinliği
- Toksikolojinin temel prensiplerini anlar
- İlaçların istenmeyen etkilerini izleme, araştırma ve değerlendirme becerisi kazanır.
- Canlılarda kimyasalın dozuna bağlı olarak görülen toksik etkileri tanımlar ve kimyasalların veya metabolitlerinin etki şekillerini anlar.
- Ksenobiyotikler tarafından serbest radikallerin ortaya çıkışını, oksidatif stresin meydana geliş mekanizmalarını anlar , ksenobiyotik mekanizması ile ilişkisini ve toksikolojik önemini değerlendirir.
- İmmün sistem hakkında temel bilgileri, ksenobiyotiklerin immün sistemde meydana getirdiği değişiklikleri ve buna bağlı patolojileri anlar.
- Kimyasal, fiziksel ve biyolojik etkenlerin ulusal ve uluslararası güncel düzenlemeleri konusunda bilgi kazanır ve toksikoloji verilerinin bu düzenlenmede kullanımı konusunda farkındalık kazanır
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
- Toksikoloji araştırmalarını yürütme, deney sonuçlarını değerlendirme ve yorumlama becerisi kazanır
- Toksikolojik araştırmalarda edinilen laboratuvar becerilerini etkin olarak kullanır.
- Toksikoloji uygulamaları için gerekli teknikleri ve modern analiz araçlarını kullanır.
- Bireysel, takım halinde ve multi disipliner yaklaşımla etkin çalışma becerisi kazanır.
- Problem çözme becerisinde mükemmellik ve yenilikçilik gösterme, entellektüel düzeyde yorumlama ve yüksek düzeyde sözlü ve yazılı iletişim yeteneği kazanır.
- Kimyasal, fiziksel ve biyolojik etkenlerin ulusal ve uluslararası güncel düzenlemeleri konusunda bilgi kazanır ve toksikoloji verilerinin bu düzenlenmede kullanımı konusunda farkındalık kazanır
- Kimyasal etkenlerin toksik etkilerini in vitro ve in vivo test sistemlerinde uygulama ve değerlendirme prensiplerini öğrenir
Alana Özgü Yetkinlik
- Toksikolojinin temel prensiplerini anlar
- Toksikoloji araştırmalarını yürütme, deney sonuçlarını değerlendirme ve yorumlama becerisi kazanır
- Kompleks toksikolojik verilerin analizlerini yapar, yeni fikirleri analiz, sentez ve değerlendirme becerisi kazanır.
- Bireysel, takım halinde ve multi disipliner yaklaşımla etkin çalışma becerisi kazanır.
- Problem çözme becerisinde mükemmellik ve yenilikçilik gösterme, entellektüel düzeyde yorumlama ve yüksek düzeyde sözlü ve yazılı iletişim yeteneği kazanır.
- İlaç ve diğer kimyasal maddelerin insanda ortaya çıkaracağı sağlık risklerini değerlendirme ve uygulama becerisi kazanır.