GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Yeterlilikleri
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Gösterim Biçimi
Sınıflandırılmış
Sıralı
BİLGİ
Kuramsal, Olgusal
- Türk Dili ve Edebiyatı lisans düzeyindeki bilgilerini uzmanlık düzeyinde derinleştirip geliştirebilme
- Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık düzeyinde kullanabilme
- Çalışma alanıyla ilgili yerli ve yabancı kaynakları kullanabilme
- Çalışma konusuyla ilgili bilgileri derleyip yeni yaklaşımlarla değerlendirebilme
- Edindiği bilgilerle yeni bilgiler üretebilme
- Alanıyla ilgili sorunları tanımlayabilme ve çözümler sunabilme
- Alanıyla ilgili disiplinler arası etkileşimleri kavrama ve çalışmalara katılabilme
- Alanıyla ilgili inceleme, araştırma ve eğitim faaliyetlerinde teknolojiyi etkin kullanabilme
- Alan ve alan eğitimiyle ilgili yöntem ve teknikleri kullanabilme
- Alanı ile ilgili bilgileri sürekli güncelleyebilme
BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı
- Türk Dili ve Edebiyatı lisans düzeyindeki bilgilerini uzmanlık düzeyinde derinleştirip geliştirebilme
- Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık düzeyinde kullanabilme
- Çalışma alanıyla ilgili yerli ve yabancı kaynakları kullanabilme
- Çalışma konusuyla ilgili bilgileri derleyip yeni yaklaşımlarla değerlendirebilme
- Edindiği bilgilerle yeni bilgiler üretebilme
- Alanıyla ilgili sorunları tanımlayabilme ve çözümler sunabilme
- Alanıyla ilgili disiplinler arası etkileşimleri kavrama ve çalışmalara katılabilme
- Alanıyla ilgili inceleme, araştırma ve eğitim faaliyetlerinde teknolojiyi etkin kullanabilme
- Alan ve alan eğitimiyle ilgili yöntem ve teknikleri kullanabilme
- Alanı ile ilgili bilgileri sürekli güncelleyebilme
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
- Türk Dili ve Edebiyatı lisans düzeyindeki bilgilerini uzmanlık düzeyinde derinleştirip geliştirebilme
- Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık düzeyinde kullanabilme
- Çalışma alanıyla ilgili yerli ve yabancı kaynakları kullanabilme
- Çalışma konusuyla ilgili bilgileri derleyip yeni yaklaşımlarla değerlendirebilme
- Edindiği bilgilerle yeni bilgiler üretebilme
- Alanıyla ilgili sorunları tanımlayabilme ve çözümler sunabilme
- Alanıyla ilgili disiplinler arası etkileşimleri kavrama ve çalışmalara katılabilme
- Alanıyla ilgili inceleme, araştırma ve eğitim faaliyetlerinde teknolojiyi etkin kullanabilme
- Alan ve alan eğitimiyle ilgili yöntem ve teknikleri kullanabilme
- Alanı ile ilgili bilgileri sürekli güncelleyebilme
Öğrenme Yetkinliği
- Türk Dili ve Edebiyatı lisans düzeyindeki bilgilerini uzmanlık düzeyinde derinleştirip geliştirebilme
- Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık düzeyinde kullanabilme
- Çalışma alanıyla ilgili yerli ve yabancı kaynakları kullanabilme
- Çalışma konusuyla ilgili bilgileri derleyip yeni yaklaşımlarla değerlendirebilme
- Edindiği bilgilerle yeni bilgiler üretebilme
- Alanıyla ilgili sorunları tanımlayabilme ve çözümler sunabilme
- Alanıyla ilgili disiplinler arası etkileşimleri kavrama ve çalışmalara katılabilme
- Alanıyla ilgili inceleme, araştırma ve eğitim faaliyetlerinde teknolojiyi etkin kullanabilme
- Alan ve alan eğitimiyle ilgili yöntem ve teknikleri kullanabilme
- Alanı ile ilgili bilgileri sürekli güncelleyebilme
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
- Alanıyla ilgili disiplinler arası etkileşimleri kavrama ve çalışmalara katılabilme
- Alanıyla ilgili inceleme, araştırma ve eğitim faaliyetlerinde teknolojiyi etkin kullanabilme
- Alanı ile ilgili bilgileri sürekli güncelleyebilme
Alana Özgü Yetkinlik
- Türk Dili ve Edebiyatı lisans düzeyindeki bilgilerini uzmanlık düzeyinde derinleştirip geliştirebilme
- Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık düzeyinde kullanabilme
- Çalışma alanıyla ilgili yerli ve yabancı kaynakları kullanabilme
- Çalışma konusuyla ilgili bilgileri derleyip yeni yaklaşımlarla değerlendirebilme
- Edindiği bilgilerle yeni bilgiler üretebilme
- Alanıyla ilgili sorunları tanımlayabilme ve çözümler sunabilme
- Alanıyla ilgili disiplinler arası etkileşimleri kavrama ve çalışmalara katılabilme
- Alanıyla ilgili inceleme, araştırma ve eğitim faaliyetlerinde teknolojiyi etkin kullanabilme
- Alan ve alan eğitimiyle ilgili yöntem ve teknikleri kullanabilme
- Alanı ile ilgili bilgileri sürekli güncelleyebilme