GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Yeterlilikleri
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Gösterim Biçimi
Sınıflandırılmış
Sıralı
BİLGİ
Kuramsal, Olgusal
- Temel Bilim, Temel Mühendislik ve Enerji Sistemleri Mühendisliği dalı ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikime sahip olma ve bu bilgileri uygulayabilme becerisi.
- Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
- Karmaşık bir sitemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
- Enerji Sistemleri Mühendisliği bölümünün uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma kabiliyeti.
- Enerji Sistemleri Mühendisliği’ne dair problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
- Enerji Sistemleri Mühendisliği alanında bireysel ve takım içerisinde çalışabilme becerisi.
- Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma ve raporlama becerisi, en az bir yabancı dil bilgisi.
- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
- Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
- Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık.
BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı
- Temel Bilim, Temel Mühendislik ve Enerji Sistemleri Mühendisliği dalı ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikime sahip olma ve bu bilgileri uygulayabilme becerisi.
- Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
- Karmaşık bir sitemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
- Enerji Sistemleri Mühendisliği bölümünün uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma kabiliyeti.
- Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma ve raporlama becerisi, en az bir yabancı dil bilgisi.
- Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, enerji, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; Enerji Sistemleri Mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
- Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
- Karmaşık bir sitemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
- Enerji Sistemleri Mühendisliği bölümünün uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma kabiliyeti.
- Enerji Sistemleri Mühendisliği’ne dair problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
- Enerji Sistemleri Mühendisliği alanında bireysel ve takım içerisinde çalışabilme becerisi.
- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
- Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, enerji, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; Enerji Sistemleri Mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
Öğrenme Yetkinliği
- Temel Bilim, Temel Mühendislik ve Enerji Sistemleri Mühendisliği dalı ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikime sahip olma ve bu bilgileri uygulayabilme becerisi.
- Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
- Enerji Sistemleri Mühendisliği bölümünün uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma kabiliyeti.
- Enerji Sistemleri Mühendisliği’ne dair problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
- Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
- Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
- Enerji Sistemleri Mühendisliği bölümünün uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma kabiliyeti.
- Enerji Sistemleri Mühendisliği alanında bireysel ve takım içerisinde çalışabilme becerisi.
- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
Alana Özgü Yetkinlik
- Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
- Karmaşık bir sitemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
- Enerji Sistemleri Mühendisliği bölümünün uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma kabiliyeti.
- Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık.